Självhjälp

Lösa problem

Utöver informationen i den här handboken finns det andra källor till nyttig information.

Snabbhjälpavsnitt
Det finns flera snabbhjälpavsnitt för den här produkten på följande webbplats: www.hp.com/support/lj600Series
Du kan skriva ut dessa hjälpavsnitt och ha dem i närheten av produkten. De är bra att ha till hands för arbetsuppgifter som du utför ofta.
Hjälp på kontrollpanelen
Kontrollpanelen har en inbyggd hjälpfunktion som hjälper dig att göra flera olika saker, t.ex. byta ut bläckpatroner och rensa papperstrassel. Om du vill öppna hjälpsystemet trycker du på Hjälp-knappen HP LaserJet 600 M601 M602 M603 question Självhjälp.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Självhjälp