Platser där papperstrassel kan förekomma

Lösa problem

Om ett meddelande om trassel visas i kontrollpanelens teckenfönster letar du efter papper eller annat utskriftsmaterial som fastnat på de ställen som visas på följande bild. Följ sedan proceduren för att åtgärda papperstrasslet. Du kan behöva leta efter papper som har fastnat på andra platser än vad som anges i meddelandet. Om det inte är uppenbart var papperet fastnat bör du först undersöka området under tonerkassetten.

När du åtgärdar papperstrassel ska du vara försiktig så att du inte river sönder papperet. Om en liten pappersbit blir kvar i produkten kan papperstrassel uppstå igen.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm01 Platser där papperstrassel kan förekomma

1
Områdena kring den övre luckan och tonerkassetten
2
Extra kuvertmatare
3
Områden kring facken (fack 1, fack 2 och extrafack)
4
Extra enhet för dubbelsidig utskrift
5
Område kring fixeringsenheten
6
Utmatningsområden (övre fack, bakre fack och extra staplingsenhet, enhet för häftning/stapling eller sorterare med 5 fack)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Platser där papperstrassel kan förekomma OBS!

Det kan finnas kvar löst tonerpulver i produkten efter papperstrassel, vilket kan orsaka tillfälliga fel med utskriftskvaliteten. Felet bör försvinna efter några sidor.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Platser där papperstrassel kan förekomma