Åtgärda trassel i området kring fixeringsenheten

Lösa problem

Använd den här proceduren endast i de här situationerna:


Papper har fastnat i fixeringsenheten och kan inte tas bort från området kring den övre luckan eller det bakre utmatningsområdet.

Ett ark papper har gått sönder medan du försökte ta bort ett trassel i fixeringsenheten.
1.
Stäng av produkten.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz power button Åtgärda trassel i området kring fixeringsenheten

2.
Vrid produkten så att du har baksidan mot dig. Om en duplexenhet är installerad lyfter du den och drar den rakt ut. Lägg den sedan åt sidan.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz dx01 Åtgärda trassel i området kring fixeringsenheten

3.
Koppla bort nätsladden.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Åtgärda trassel i området kring fixeringsenheten VARNING:

Fixeringsenheten är mycket varm. För att undvika mindre brännskador bör du låta fixeringsenheten svalna innan du tar bort den från produkten.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz power disconnect Åtgärda trassel i området kring fixeringsenheten

4.
Öppna det bakre utmatningsfacket.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz ob02 Åtgärda trassel i området kring fixeringsenheten

5.
Ta bort det bakre utmatningsfacket. Sätt fingret vid det vänstra gångjärnet och tryck bestämt åt höger tills gångjärnsbulten lossar från hålet inuti produkten. Ta bort utmatningsfacket genom att vrida det utåt.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz ob05 Åtgärda trassel i området kring fixeringsenheten

6.
Ta bort papperet om du kan se det.

Om papperet inte syns trycker du de två blå spärrarna på sidorna om fixeringsenheten uppåt och drar fixeringsenheten rakt ut.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz fs01 Åtgärda trassel i området kring fixeringsenheten

7.
Ta bort papperet som har fastnat. Vid behov kan du lyfta den svarta plastledaren som finns överst på fixeringsenheten för att nå papperet som har fastnat.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Åtgärda trassel i området kring fixeringsenheten VIKTIGT:

Använd inte vassa föremål när du ska ta bort papper i området kring fixeringsenheten. Du kan skada fixeringsenheten.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm14 Åtgärda trassel i området kring fixeringsenheten

8.
Tryck in fixeringsenheten ordentligt i produkten tills de blå spärrarna på båda sidor klickar på plats.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz fs02 Åtgärda trassel i området kring fixeringsenheten

9.
Sätt tillbaka det bakre utmatningsfacket. Sätt fast den högra gångjärnsbulten i hålet inuti produkten. Tryck det vänstra gångjärnet inåt och för det mot hålet inuti produkten. Stäng det bakre utmatningsfacket.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz ob04 Åtgärda trassel i området kring fixeringsenheten

10.
Sätt i nätsladden i produkten.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz pp09 Åtgärda trassel i området kring fixeringsenheten

11.
Sätt tillbaka enheten för dubbelsidig utskrift om du tagit bort den.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz dx02 Åtgärda trassel i området kring fixeringsenheten

12.
Slå på produkten.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz power button Åtgärda trassel i området kring fixeringsenheten

13.
Om meddelandet om trassel inte försvinner finns det fortfarande papper som har fastnat i produkten. Leta då på ett annat ställe.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Åtgärda trassel i området kring fixeringsenheten