Åtgärda trassel i fack 2 eller ett extrafack för 500 ark

Lösa problem

1.
Dra ut facket ur produkten, lyft det försiktigt och ta bort eventuellt skadat material.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st13 Åtgärda trassel i fack 2 eller ett extrafack för 500 ark

2.
Om kanten på det papper som har fastnat syns i matningsområdet kan du dra det långsamt nedåt och ut ur produkten. (Dra inte papperet rakt ut, för då går det sönder.) Om papperet inte syns tittar du i nästa fack eller i området kring produktens övre lucka.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm08 Åtgärda trassel i fack 2 eller ett extrafack för 500 ark

3.
Se till att papperet ligger platt i facket i alla fyra hörnen och under markörerna för maximal höjd.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st17 Åtgärda trassel i fack 2 eller ett extrafack för 500 ark

4.
Skjut in facket i enheten.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz st12 Åtgärda trassel i fack 2 eller ett extrafack för 500 ark

5.
Ta bort felmeddelandet genom att trycka på knappen OK.
6.
Om meddelandet om trassel inte försvinner finns det fortfarande papper som har fastnat i produkten. Leta då på ett annat ställe.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Åtgärda trassel i fack 2 eller ett extrafack för 500 ark