Åtgärda trassel i extrafacket för 1 500 ark

Lösa problem

1.
Öppna den främre luckan på facket.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz hc01 Åtgärda trassel i extrafacket för 1 500 ark

2.
Om kanten på det papper som har fastnat syns i matningsområdet kan du dra det långsamt nedåt och ut ur produkten. (Dra inte papperet rakt ut, för då går det sönder.) Om papperet inte syns tittar du i området kring produktens övre lucka.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm09 Åtgärda trassel i extrafacket för 1 500 ark

3.
Se till att buntens höjd inte överstiger markörerna för maximal höjd på pappersledarna och att buntens främre kant är i linje med pilarna.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz hc06 Åtgärda trassel i extrafacket för 1 500 ark

4.
Stäng den främre luckan på facket.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz hc07 Åtgärda trassel i extrafacket för 1 500 ark

5.
Ta bort felmeddelandet genom att trycka på knappen OK.
6.
Om meddelandet om trassel inte försvinner finns det fortfarande papper som har fastnat i produkten. Leta då på ett annat ställe.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Åtgärda trassel i extrafacket för 1 500 ark