Åtgärda papperstrassel kring den övre luckan och tonerkassetten

Lösa problem

1.
Öppna den övre luckan.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz pc01 Åtgärda papperstrassel kring den övre luckan och tonerkassetten

2.
Ta bort tonerkassetten.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Åtgärda papperstrassel kring den övre luckan och tonerkassetten VIKTIGT:

För att undvika skador på tonerkassetten bör du inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Lägg ett pappersark över tonerkassetten när den ligger utanför produkten.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz pc02 Åtgärda papperstrassel kring den övre luckan och tonerkassetten

3.
Använd det gröna handtaget för att lyfta pappersbrickan. Dra försiktigt ut det papper som har fastnat ur produkten. Var försiktig så att du inte drar sönder det. Försök frigöra papperet från inmatningsfacket om det är svårt att ta ut det.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm02 Åtgärda papperstrassel kring den övre luckan och tonerkassetten

4.
Öppna fack 1 och ta bort kuverttillbehörsluckan. Ta bort eventuellt papper.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm03 Åtgärda papperstrassel kring den övre luckan och tonerkassetten

5.
Vrid pappersledaren för att se om det finns mer papper som fastnat under denna. Ta bort eventuellt papper som fastnat.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm04 Åtgärda papperstrassel kring den övre luckan och tonerkassetten

6.
Sätt tillbaka kuverttillbehörsluckan och stäng fack 1.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm05 Åtgärda papperstrassel kring den övre luckan och tonerkassetten

7.
Sätt tillbaka tonerkassetten och stäng den övre luckan.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz pc06 Åtgärda papperstrassel kring den övre luckan och tonerkassetten

8.
Om meddelandet inte försvinner finns det fortfarande kvar papper som har fastnat i produkten. Leta då på ett annat ställe.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Åtgärda papperstrassel kring den övre luckan och tonerkassetten