Åtgärda trassel med häftning i tillbehöret för häftning/stapling

Lösa problem

Enheten för häftning måste laddas upp när du tagit bort en klammer som har fastnat. De första utskrifterna kanske inte häftas. Om en utskrift har skickats och häftenheten har fastnat eller har slut på klamrar fortsätter utskriften så länge som vägen till facket för häftning inte har blockerats.

1.
På enhetens högra sida vrider du enheten för häftning/stapling mot produktens framsida tills enheten klickar i öppen position. Ta bort den blå häftkassetten genom att dra den utåt.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz sc01 Åtgärda trassel med häftning i tillbehöret för häftning/stapling

2.
Vrid det gröna locket på häftkassetten uppåt och ta bort klammern som har fastnat.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm18 Åtgärda trassel med häftning i tillbehöret för häftning/stapling

3.
Sätt in den nya häftkassetten i enheten för häftning och rotera den mot produktens baksida tills enheten klickar på plats.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz sc02 Åtgärda trassel med häftning i tillbehöret för häftning/stapling

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Åtgärda trassel med häftning i tillbehöret för häftning/stapling