Åtgärda trassel i tillbehöret för stapling eller för häftning/stapling

Lösa problem

1.
Öppna luckan på enheten för stapling eller för häftning/stapling på skrivarens baksida och öppna det bakre utmatningsfacket.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm21 Åtgärda trassel i tillbehöret för stapling eller för häftning/stapling

2.
Ta försiktigt bort allt papper som har fastnat.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm22 Åtgärda trassel i tillbehöret för stapling eller för häftning/stapling

3.
Stäng luckan på enheten för stapling eller för häftning/stapling och stäng luckan till det bakre utmatningsfacket.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm23 Åtgärda trassel i tillbehöret för stapling eller för häftning/stapling

4.
Om meddelandet inte försvinner finns det fortfarande papper som har fastnat i skrivaren. Leta efter papperstrassel på ett annat ställe. Kontrollera tillbehörets framsida och ta försiktigt bort papper som har fastnat.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Åtgärda trassel i tillbehöret för stapling eller för häftning/stapling OBS!

Utmatningsfacket måste tryckas ner till den lägsta positionen för att utskriften ska fortsätta.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Åtgärda trassel i tillbehöret för stapling eller för häftning/stapling