Åtgärda trassel i staplingsenheten eller enheten för häftning/stapling

Lösa problem

Papperstrassel kan uppstå i enheten för stapling eller för häftning/stapling. Trassel vid häftning kan endast uppstå i enheten för häftning/stapling.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Åtgärda trassel i staplingsenheten eller enheten för häftning/stapling