Åtgärda trassel i sorteraren med 5 fack

Lösa problem

1.
Ta bort allt papper från utmatningsfacken.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz mm01 Åtgärda trassel i sorteraren med 5 fack

2.
På baksidan av sorteraren med 5 fack öppnar du åtkomstluckan.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz mm02 Åtgärda trassel i sorteraren med 5 fack

3.
Om papperet har fastnat överst i sorteraren med 5 fack tar du bort det genom att dra det rakt ut.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm19 Åtgärda trassel i sorteraren med 5 fack

4.
Om papperet har fastnat längst ned i sorteraren öppnar du luckan till det bakre utmatningsfacket och tar bort papperet genom att dra det rakt upp.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm20 Åtgärda trassel i sorteraren med 5 fack

5.
Stäng åtkomstluckan och det bakre utmatningsfacket.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz mm03 Åtgärda trassel i sorteraren med 5 fack

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Åtgärda trassel i sorteraren med 5 fack