Åtgärda papperstrassel i utmatningsområdena

Lösa problem

Använd följande procedurer när du ska åtgärda trassel som uppstår i det bakre utmatningsfacket, i enheten för häftning/stapling eller i HP-sorteraren med 5 fack.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Åtgärda papperstrassel i utmatningsområdena