Åtgärda papperstrassel i den extra kuvertmataren

Lösa problem

Det här avsnittet gäller bara trassel som uppstår när du använder en extra kuvertmatare.

1.
Ta bort alla kuvert som ligger i kuvertmataren. Sänk kuverthållaren och lyft upp förlängningsdelen till stängt läge.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz ef01 Åtgärda papperstrassel i den extra kuvertmataren

2.
Fatta tag i matarens båda sidor och dra försiktigt ut den ur produkten.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz ef02 Åtgärda papperstrassel i den extra kuvertmataren

3.
Ta försiktigt bort eventuella kuvert som har fastnat i kuvertmataren.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm06 Åtgärda papperstrassel i den extra kuvertmataren

4.
Ta försiktigt bort eventuella kuvert som fastnat i produkten.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz jm envelope product Åtgärda papperstrassel i den extra kuvertmataren

5.
Sätt tillbaka kuvertmataren.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz ef03 Åtgärda papperstrassel i den extra kuvertmataren

6.
Ta bort felmeddelandet genom att trycka på knappen OK.
7.
Om meddelandet inte försvinner finns det fortfarande kuvert som har fastnat i produkten. Leta då på ett annat ställe.
8.
Lägg tillbaka kuverten och se till att du skjuter in de understa kuverten lite längre än de översta.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Åtgärda papperstrassel i den extra kuvertmataren