Förhindra papperstrassel

Lösa problem

Prova följande åtgärder för att minska mängden papperstrassel.

1.
Använd bara papper som uppfyller HP:s specifikationer för skrivaren.
2.
Använd inte papper som är skrynkligt, vikt eller skadat. Om det behövs använder du papper från ett annat paket.
3.
Använd inte papper som redan skrivits ut eller kopierats på.
4.
Kontrollera att facket inte är överfyllt. Om det är det tar du bort hela pappersbunten från facket, rättar till bunten och lägger sedan tillbaka en del av den i facket.
5.
Kontrollera att pappersledarna i facket är korrekt justerade efter pappersstorleken. Justera pappersledarna så att de vidrör pappersbunten utan att böja den.
6.
Kontrollera att facket är fullständigt insatt i skrivaren.
7.
Om du skriver på tungt, präglat eller perforerat papper använder du manuell matning och matar in arken ett åt gången.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Förhindra papperstrassel