Faktorer som påverkar produktens prestanda

Lösa problem

Det finns flera faktorer som påverkar hur lång tid det tar att skriva ut ett dokument.


Maximal produkthastighet, mätt i sidor per minut (spm)

Användningen av specialpapper (till exempel OH-film, tungt papper och papper i egen storlek)

Produktens bearbetnings- och hämtningstid

Bildernas komplexitet och storlek

Datorns hastighet

USB-anslutningen

Produktens I/O-konfiguration

Nätverksoperativsystemet och konfigurationen av systemet (om nätverk används)

Den skrivardrivrutin som du använder
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Faktorer som påverkar produktens prestanda