Checklista för problemlösning

Lösa problem

Försök att lösa problem med produkten genom att följa de här stegen.

1.
Se till att lampan Redo lyser på produkten. Utför följande steg om lamporna lyser.
a.
Kontrollera anslutningarna för nätkabeln.
b.
Kontrollera att strömmen är påslagen.
c.
Se till att nätspänningen är rätt för produktens strömkonfiguration. (På etiketten som sitter på baksidan av produkten finns information om spänningskrav.) Om du använder en grenkontakt med en spänning som ligger utanför specifikationerna ansluter du produkten direkt till vägguttaget. Om den redan är ansluten till ett vägguttag prövar du ett annat uttag.
d.
Om ingen av dessa åtgärder återställer strömmen kontaktar du HP Kundtjänst.
2.
Kontrollera kablarna.
a.
Kontrollera kabelanslutningen mellan produkten och datorn eller nätverksporten. Kontrollera att kabeln sitter fast ordentligt.
b.
Kontrollera att kabeln i sig inte är defekt genom att använda en annan kabel om det är möjligt.
c.
Kontrollera nätverksanslutningen.
3.
Kontrollpanelen bör ange att produkten är redo. Om ett felmeddelande visas åtgärdar du felet.
4.
Kontrollera att papperet du använder uppfyller specifikationerna.
5.
Skriv ut en konfigurationssida. Om produkten är ansluten till ett nätverk skrivs en HP Jetdirect-sida också ut.
a.
På skrivarens kontrollpanel trycker du på knappen Hem HP LaserJet 600 M601 M602 M603 home Checklista för problemlösning.
b.
Öppna följande menyer:

Administration

Rapporter

Konfigurations-/statussidor

Konfigurationssida
c.
Tryck på knappen OK.

Om sidorna inte skrivs ut kontrollerar du att åtminstone ett av facken innehåller papper.

Om sidan fastnar i produkten följer du instruktionerna på kontrollpanelen för att lösa papperstrasslet.

6.
Om konfigurationssidan skrivs ut kontrollerar du följande:
a.
Om sidan inte skrivs ut på rätt sätt ligger felet i produktens maskinvara. Kontakta HP:s kundtjänst.
b.
Om sidan skrivs ut på rätt sätt fungerar produktens maskinvara. Problemet ligger i datorn som du använder, skrivardrivrutinen eller programmet.
7.
Välj något av följande alternativ:

Windows: Klicka på Start, sedan på Inställningar och därefter på Skrivare eller Skrivare och fax. Dubbelklicka på skrivarens namn.

eller

Mac OS X: Öppna Skrivarinställningar eller listan Skrivare & fax och dubbelklicka på raden för skrivaren.

8.
Kontrollera att du har installerat skrivardrivrutinen för den här produkten. Kontrollera programmet så att du är säker på att du använder en skrivardrivrutin för den här produkten. Skrivardrivrutinen finns på cd-skivan som medföljde produkten. Du kan även hämta skrivardrivrutinen från den här webbplatsen: www.hp.com/support/lj600Series.
9.
Skriv ut ett kort dokument från ett annat program som har fungerat förut. Om den här åtgärden hjälper ligger problemet i det program som du använder. Om den här åtgärden inte fungerar (dokumentet skrivs inte ut) utför du följande steg:
a.
Försök skriva ut från en annan dator som har produktprogrammet installerat.
b.
Om du har anslutit produkten till nätverket ansluter du produkten direkt till en dator med en USB-kabel. Omdirigera produkten till rätt port eller installera programvaran igen och välj den nya typen av anslutning.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Checklista för problemlösning