Skriv ut informationssidor

Hantera och underhålla

Informationssidorna innehåller uppgifter om skrivaren och dess aktuella konfiguration. Skriv ut informationssidorna så här:

1.
På skrivarens kontrollpanel trycker du på knappen Hem HP LaserJet 600 M601 M602 M603 home Skriv ut informationssidor.
2.
Öppna följande menyer:

Administration

Rapporter
3.
Välj alternativet Skriv ut, välj namnet på den rapport som du vill granska och tryck sedan på knappen OK för att skriva ut rapporten.


Första nivån
Andra nivån
Beskrivning
Konfigurations-/statussidor
Menykarta
Visar layout och aktuella inställningar för menyalternativ på kontrollpanelen.
 
Konfigurationssida
Produktinställningar och installerade tillbehör visas.
 
Statussida för förbrukningsmaterial
Här visas en uppskattning av hur länge förbrukningsmaterialet räcker samt statistik om totalt antal bearbetade sidor och dokument, serienummer, antal sidor och underhållsinformation.
HP tillhandahåller uppskattningar av den återstående livslängden för förbrukningsmaterial som en tjänst till kunden. De faktiska återstående nivåerna för förbrukningsmaterial kan skilja sig från de uppskattningar som ges.
 
Användningssida
Här visas en översikt över alla pappersstorlekar som har använts i produkten, information om huruvida utskrifterna var enkel- eller dubbelsidiga och sidantalet.
 
Filkatalogsida
Här visas filnamn och mappnamn för filer som lagras i produktminnet.
 
Sida med nuvarande inställningar
Visar de nuvarande inställningarna för varje alternativ på menyn Administration.
Andra sidor
Demosida
Skriver ut en demonstrationssida som visar produktens utskrivtskapacittet.
 
PCL-teckensnittslista
Skriver ut de tillgängliga PCL-teckensnitten.
 
PS-teckensnittslista
Skriver ut de tillgängliga PCL-teckensnitten.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Skriv ut informationssidor