Öppna den inbäddade HP-webbservern med en nätverksanslutning

Hantera och underhålla

1.
Identifiera produktens IP-adress eller värdnamn som finns på produktkonfigurationssidan. Gör så här om du vill skriva ut eller läsa produktens konfigurationssida:
a.
På skrivarens kontrollpanel trycker du på knappen Hem HP LaserJet 600 M601 M602 M603 home Öppna den inbäddade HP webbservern med en nätverksanslutning.
b.
Öppna följande menyer:

Administration

Rapporter

Konfigurations-/statussidor

Konfigurationssida
c.
Tryck på knappen OK.
d.
Leta reda på IP-adressen eller värdnamnet på sidan Jetdirect.
2.
Ange skrivarens IP-adress eller värdnamn i adress-/URL-fältet i datorns webbläsare.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Öppna den inbäddade HP-webbservern med en nätverksanslutning