Fliken Utskrift

Hantera och underhålla


Fliken Utskrift
Meny
Beskrivning
Hämta från USB-konfiguration
Aktivera eller inaktivera menyn Hämta från USB på kontrollpanelen.
Hantera lagrade utskrifter
Aktivera eller inaktivera möjligheten att spara jobb i produktens minne och ange jobblagringsalternativ.
Allmänna utskriftsinställningar
Skapa standardinställningar för utskrift.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Fliken Utskrift