Fliken Säkerhet

Hantera och underhålla


Fliken Inbyggd HP-webbserver Säkerhet
Meny
Beskrivning
Allmän säkerhet
Ange ett administratörslösenord så att du kan begränsa åtkomsten till vissa produktfunktioner.
Aktivera eller inaktivera värdens USB-port på kontrollpanelen eller USB-porten på formateraren för utskrift direkt från en dator.
Åtkomstkontroll
Ange åtkomsten till produktfunktioner för särskilda personer eller grupper. Välj dessutom med vilken metod enskilda personer loggar in på produkten.
Skydda lagrade data
Ställ in och hantera produktens interna hårddisk. Produkten har en krypterad hårddisk för högsta möjliga säkerhet.
Ange inställningar för jobb som lagras på produktens hårddisk.
Certifikathantering
Installera och hantera säkerhetscertifikat för åtkomst till produkten och nätverket.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Fliken Säkerhet