Fliken Information

Hantera och underhålla


Fliken Inbyggd HP-webbserver Information
Meny
Beskrivning
Enhetens status
Visa produktens status och visa uppskattad återstående livslängd för HP-förbrukningsmaterial. Sidan visar också vilken papperstyp och pappersstorlek som ställts in för varje fack. Du ändrar standardinställningarna genom att klicka på länken Ändra inställningar.
Konfigurationssida
Visar samma informationen som finns på konfigurationssidan.
Statussida för förbrukningsmaterial
Visar status för förbrukningsmaterial i produkten.
Händelseloggsidan
Visar en lista över alla skrivarhändelser och -fel. Använd länken HP Instant Support (i området Andra länkar på alla inbyggda HP-webbserversidor) för att ansluta till en uppsättning dynamiska webbsidor som hjälper dig att lösa problem. På dessa sidor visas också ytterligare tjänster som är tillgängliga för produkten.
Användningssida
Visar en sammanfattning av antalet sidor som har skrivits ut i skrivaren, grupperade efter storlek, typ och papperets utskriftsbana.
Enhetsinformation
Visar skrivarens nätverksnamn, adress och modell. Om du vill anpassa inställningarna klickar du på menyn Enhetsinformation på fliken Allmänt.
Utskrift
Överför en klar fil som ska skrivas ut från datorn. Produkten skriver ut filen med standardutskriftsinställningar.
Utskrivbara rapporter och sidor
Innehåller en lista med produktens interna rapporter och sidor. Välj att skriva ut eller läsa ett eller flera alternativ.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Fliken Information