Nollställa räknaren för underhållssatsen

Hantera förbrukningsmaterial

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Nollställa räknaren för underhållssatsen OBS!

Utför den här proceduren bara när en ny underhållssats har installerats. Använd den inte om du tillfälligt vill stänga av meddelandet Byt underhållssats.

1.
På skrivarens kontrollpanel trycker du på knappen Hem HP LaserJet 600 M601 M602 M603 home Nollställa räknaren för underhållssatsen.
2.
Öppna följande menyer:

Administration

Hantera förbrukningsmaterial

Återställ förbrukn.art.

Ny underhållssats
3.
Välj alternativet Ja om du vill nollställa räknaren för underhållssatsen.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Nollställa räknaren för underhållssatsen