Underhålla enheten i förebyggande syfte

Hantera förbrukningsmaterial

För att produkten ska fungera så bra som möjligt bör du byta ut vissa delar när meddelandet Byt underhållssats visas på kontrollpanelen.

Satsen innehåller följande:


Fixeringsenhet

Överföringsvals

Plastverktyg för borttagning av den gamla överföringsvalsen

Ett par handskar för hantering av den nya överföringsvalsen

Åtta matningsvalsar och fyra plockningsvalsar

Installationsanvisningar
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Underhålla enheten i förebyggande syfte OBS!

Underhållssatsen är ett förbrukningsmaterial som inte omfattas av produktens garanti och heller inte av de flesta utökade garantier. Kunden installerar underhållssatsen på eget ansvar.

När du har installerat en underhållssats måste räknaren för underhållssatsen nollställas.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Underhålla enheten i förebyggande syfte