Byta ut tonerkassetten

Hantera förbrukningsmaterial

1.
Öppna den övre luckan.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz pc01 Byta ut tonerkassetten

2.
Ta bort den gamla tonerkassetten från produkten.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz pc02 Byta ut tonerkassetten

3.
Ta ut den nya tonerkassetten ur påsen. Placera den gamla tonerkassetten i påsen och lämna den till återvinning.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz pc03 Byta ut tonerkassetten

4.
Ta tag i båda sidorna av tonerkassetten och fördela tonerpulvret jämnt genom att skaka tonerkassetten lätt.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Byta ut tonerkassetten VIKTIGT:

Rör inte vid luckan eller ytan på valsen.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz pc04 Byta ut tonerkassetten

5.
Ta bort transportlåset och transporttejpen från den nya tonerkassetten. Släng transportlåset och tejpen enligt lokala föreskrifter.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz pc05 Byta ut tonerkassetten

6.
Rikta in tonerkassetten med spåren inuti produkten och tryck in kassetten tills den fastnar. Stäng sedan den övre luckan.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz pc06 Byta ut tonerkassetten

Efter ett litet tag visas meddelandet Redo på kontrollpanelen.

7.
Installationen är klar. Placera den gamla tonerkassetten i den låda som den nya låg i. Se den bifogade handledningen för anvisningar om återvinning.
8.
På produktens kontrollpanel finns ytterligare instruktioner om hur du använder en tonerkassett som inte kommer från HP.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Byta ut tonerkassetten