Kontrollera att tonerkassetten inte har några skador

Hantera förbrukningsmaterial

1.
Ta bort tonerkassetten från skrivaren och kontrollera att tätningstejpen har tagits bort.
2.
Kontrollera om minneskretsen är skadad.
3.
Undersök ytan på den gröna bildtrumman längst ned på tonerkassetten.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Kontrollera att tonerkassetten inte har några skador VIKTIGT:

Vidrör inte den gröna valsen (bildtrumma) längst ned på kassetten. Om det finns fingeravtryck på bildtrumman kan kvaliteten på utskrifterna försämras.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz cartridge no touch Kontrollera att tonerkassetten inte har några skador

4.
Om du ser några repor, fingeravtryck eller andra skador på bildtrumman byter du ut tonerkassetten.
5.
Om bildtrumman inte verkar vara skadad, vippar du tonerkassetten försiktigt ett par gånger och installerar den på nytt. Skriv ut ett par sidor till för att se om felet försvinner.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Kontrollera att tonerkassetten inte har några skador