Återkommande defekter

Hantera förbrukningsmaterial

Om defekter återkommer vid något av följande ungefärliga intervaller på sidan kan en tonerkassett vara skadad.


37 mm

63 mm

94 mm
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Återkommande defekter