Kontrollera tonerkassetterna

Hantera förbrukningsmaterial

Kontrollera tonerkassetten och byt ut den vid behov om något av följande problem uppstår:


Utskriften är för ljus eller verkar urblekt i vissa områden.

Utskrivna sidor har små områden utan tryck.

Utskrivna sidor har ränder eller band.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Kontrollera tonerkassetterna OBS!

Om du använder en inställning för utkast eller EconoMode kan utskrifterna framstå som ljusa.

Om du konstaterar att du behöver byta en tonerkassett skriver du ut statussidan för förbrukningsmaterial för att ta reda på artikelnumret för korrekt HP-tonerkassett.


Typ av tonerkassett
Steg för att lösa problemet
Påfyllda och omarbetade tonerkassetter
Hewlett-Packard Company kan inte rekommendera att du använder produkter som inte kommer från HP, vare sig dessa är nya eller omarbetade. Eftersom de inte är HP-produkter har HP inget inflytande över deras utförande eller kvalitet. Om du använder en påfylld eller omarbetad tonerkassett och inte är nöjd med utskriftskvaliteten byter du ut tonerkassetten mot en äkta HP-tonerkassett som det står HP eller Hewlett-Packard på eller som är försedd med HP-logotypen.
Äkta HP-tonerkassett
1.
På kontrollpanelen eller på statussidan för förbrukningsmaterial visas statusen Snart slut när tonerkassetten har nått slutet av den beräknade livslängden. Ersätt tonerkassetten om utskriftskvaliteten inte längre är tillräckligt bra.
2.
Kontrollera att tonerkassetten inte har några skador. Följ anvisningarna nedan. Byt ut tonerkassetten om det behövs.
3.
Om de utskrivna sidorna har märken som upprepas regelbundet flera gånger med samma avstånd skriver du ut en rengöringssida. Om detta inte löser problemet använder du informationen om återkommande defekter i det här dokumentet till att identifiera orsaken till problemet.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Kontrollera tonerkassetterna