HP-webbplats om förfalskat förbrukningsmaterial

Hantera förbrukningsmaterial

Gå till www.hp.com/go/anticounterfeit när du installerar en HP-tonerkassett och det står i meddelandet på kontrollpanelen att du installerar en kassett som inte kommer från HP. HP kan hjälpa dig att avgöra om kassetten är äkta och vidta åtgärder för att lösa felet.

Det finns risk för att tonerkassetten inte är en äkta HP-kassett om du lägger märke till något av följande:


På statussidan för förbrukningsmaterial anges att förbrukningsartikel från en annan tillverkare än HP har installerats.

Du får mycket problem med tonerkassetten.

Kassetten ser inte ut som den brukar (till exempel ser förpackningen inte ut som en HP-förpackning).
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 HP-webbplats om förfalskat förbrukningsmaterial