Förvara tonerkassetter

Hantera förbrukningsmaterial

Ta inte ut tonerkassetten ur förpackningen innan du tänker använda den.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Förvara tonerkassetter VIKTIGT:

Undvik skador på tonerkassetten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Förvara tonerkassetter