Skriva ut när en utskriftskassett håller på att ta slut

Hantera förbrukningsmaterial


Svart patron låg meddelande: Skrivaren indikerar när nivån på något förbrukningsmaterial är låg. Faktisk livslängd för tonerkassetter varierar. Det kan vara bra att ha en ersättningskassett i reserv som kan installeras när utskriftskvaliteten inte längre är acceptabel. Förbrukningsmaterialet behöver inte ersättas nu. Det här meddelandet visas endast om menyn Svart kassett > Inställningar för mycket lågt har angivits till alternativet Stopp.

Svart patron mycket låg meddelande: Produkten indikerar när nivån på något förbrukningsmaterial är mycket låg. Den faktiska återstående materiallivslängden kan variera. Det kan vara bra att ha en ersättningskassett i reserv som kan installeras när utskriftskvaliteten inte längre är acceptabel. Förbrukningsmaterialet behöver inte bytas nu såvida inte utskriftskvaliteten inte längre är acceptabel. Problem med utskriftskvaliteten kan uppstå om du använder ett förbrukningsmaterial som är slut.

När HP-tonerkassetten har nått nivån “snart slut” upphör HP:s skyddsgaranti för den tonerkassetten. HP:s Premium Protection-garanti gäller endast tonerkassetter för den här produkten.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Skriva ut när en utskriftskassett håller på att ta slut