Aktivera eller inaktivera alternativen för Inställningar för mycket lågt på kontrollpanelen

Hantera förbrukningsmaterial

Du kan aktivera eller inaktivera standardinställningarna när som helst och du behöver inte återaktivera dem när du sätter i en ny patron.

1.
På skrivarens kontrollpanel trycker du på knappen Hem HP LaserJet 600 M601 M602 M603 home Aktivera eller inaktivera alternativen för Inställningar för mycket lågt på kontrollpanelen.
2.
Öppna följande menyer:

Administration

Hantera förbrukningsmaterial

Inställningar för förbrukningsmaterial

Svart kassett

Inställningar för mycket lågt
3.
Välj något av följande alternativ:

Välj alternativet Fortsätt så att produkten varnar om att patronen mycket snart är slut men att utskriften fortsätter.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Aktivera eller inaktivera alternativen för Inställningar för mycket lågt på kontrollpanelen OBS!

Används inställningen Fortsätt går det att skriva ut även efter att tillståndet Mycket låg har inträffat utan att kunden gör något. Det kan leda till dålig utskriftskvalitet.


Välj alternativet Stopp så att produkten slutar skriva ut (det gäller även fax) tills du har bytt ut patronen.

Välj alternativet Uppmanas fortsätta om du vill att skrivaren ska sluta skriva ut och uppmana dig att ersätta kassetten. Du kan bekräfta meddelandet och fortsätta skriva ut.

Om du väljer alternativet Stopp eller Uppmanas fortsätta slutar produkten skriva ut när tröskelvärdet Mycket låg uppnås. När du byter ut patronen återupptas utskriften automatiskt.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Aktivera eller inaktivera alternativen för Inställningar för mycket lågt på kontrollpanelen