Kontrollpanelens layout

Grundläggande information om produkten

Använd kontrollpanelen om du vill visa produkt- och jobbstatus samt konfigurera produkten.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz cp01 Kontrollpanelens layout


Nummer
Knapp eller lampa
Funktion
1
Teckenfönster på kontrollpanelen
Visar information om status, menyer, hjälpinformation och felmeddelanden
2
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow up Kontrollpanelens layout Uppåtpil
Navigerar till föregående objekt i listan eller ökar värdet för numeriska objekt.
3
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 question Kontrollpanelens layout Hjälpknapp
Visar information om meddelandet i teckenfönstret på kontrollpanelen.
4
Knappen OK

Sparar valt värde för en post

Utför den åtgärd som är kopplad till det markerade objektet i teckenfönstret på kontrollpanelen

Åtgärdar fel när det är möjligt
5
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 stop Kontrollpanelens layout Stoppknapp
Avbryter aktuell utskrift och tar bort sidorna från produkten
6
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow down Kontrollpanelens layout Nedåtpil
Navigerar till nästa objekt i listan eller minskar värdet för numeriska objekt
7
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 arrow return Kontrollpanelens layout Bakåtpil
Backar en nivå i menyträdet eller backar en numerisk post
8
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 home Kontrollpanelens layout Knappen Hem

Öppnar och stänger menyerna.
9
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 inline ready Kontrollpanelens layout Redo-lampa

: Produkten är inkopplad och redo att ta emot och skriva ut information.

Av: Produkten är frånkopplad (pausläge) och kan inte ta emot information eller så har ett fel uppstått.

Blinkar: Produkten kopplas från. Produkten slutar att bearbeta den aktuella utskriften och utestänger alla aktiva sidor från pappersbanan.
10
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 inline data Kontrollpanelens layout Lampan Data

: Produkten har information att skriva ut men väntar på att få mer.

Av: Produkten har inga data att skriva ut.

Blinkar: Produkten håller på att bearbeta eller skriva ut data.
11
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 inline attention Kontrollpanelens layout Åtgärda-lampa

: Ett problem har uppstått i produkten. Se kontrollpanelens display.

Av: Produkten fungerar felfritt.

Blinkar: Åtgärd krävs. Se kontrollpanelens display.
12
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 folder Kontrollpanelens layout Mapp- eller STAR-knapp
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Kontrollpanelens layout OBS!

Den här funktionen ingår inte i M601-modellerna.

Ger snabbåtkomst till menyn Hämta utskrift
13
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 inline backspace Kontrollpanelens layout Backstegsknapp
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Kontrollpanelens layout OBS!

Den här funktionen ingår inte i M601-modellerna.

Återställer värden till sina standardinställningar och stänger hjälpskärmen
14
Numeriskt tangentbord
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Kontrollpanelens layout OBS!

Den här funktionen ingår inte i M601-modellerna.

Ange siffervärden
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Kontrollpanelens layout