Lasersäkerhet

Föreskrifter

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) hos U.S. Food and Drug Administration har utfärdat regler för laserprodukter tillverkade från och med 1 augusti 1976. Produkter som marknadsförs i Förenta staterna måste uppfylla dessa krav. Enheten är godkänd som en laserprodukt klass 1 under det amerikanska hälso- och personaldepartementets (DHHS) strålningstandard enligt lagen om strålningskontroll för hälsa och säkerhet från 1968. Eftersom strålningen som avges inom skrivaren är fullständigt avskärmad inom skyddande kåpor och externa höljen kan laserstrålen inte tränga ut under någon del av normal användning.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Lasersäkerhet VARNING:

Användning av skrivaren, justeringar av den eller användning av andra metoder än de som anges i denna användarhandbok kan utsätta användaren för skadlig strålning.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Lasersäkerhet