Instruktioner för nätsladd

Föreskrifter

Se till att strömkällan är rätt för skrivarens strömspecifikationer. Strömspecifikationerna anges på produktetiketten. Produkten använder antingen 100-127 Vac eller 220-240 Vac och 50/60 Hz.

Anslut nätsladden mellan produkten och ett jordat eluttag.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Instruktioner för nätsladd VIKTIGT:

Hindra att produkten skadas genom att bara använda nätsladden som kommer med produkten.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Instruktioner för nätsladd