Överensstämmelseförklaring

Föreskrifter

Överensstämmelseförklaring
enligt ISO/IEC 17050-1 och EN 17050-1
Tillverkarens namn:
Hewlett-Packard Company
DoC#: BOISB-1101-00-rel.1.0
Tillverkarens adress:
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, USA
förklarar att produkten
Produktnamn:
HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602 och M603
 
Inklusive:
CE998A – Pappersfack för 500 ark
CF062A – enhet för dubbelsidig utskrift
Reglerat modellnummer2)
BOISB-1101-00
Produktalternativ:
ALLA
Tonerkassetter:
CE390A, CE390X
uppfyller följande produktspecifikationer:
SÄKERHET:
IEC 60950-1:2005/EN60950-1: 2006 +A11
IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (Klass 1 Laser/LED-produkt)
IEC 62311:2007 / EN62311:2008
GB4943-2001
EMC:
CISPR22:2005 +A1/ EN55022:2006 +A1 – klass A1), 3)
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:2008
EN 55024:1998+A1 +A2
FCC-artikel 47 CFR, del 15 klass A1)/ ICES-003, utgåva 4
GB9254-2008, GB17625.1-2003
Ytterligare information:
Produkten uppfyller kraven i EC-direktivet 2004/108/EC och lågvoltsdirektivet 2006/95/EC och är försedd med CE-märkning HP LaserJet 600 M601 M602 M603 ce mark 5mm Överensstämmelseförklaring.
Denna enhet uppfyller kraven enligt artikel 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen är underställd följande två villkor: (1) enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) enheten måste acceptera mottagna störningar, inklusive störningar som medför att prestanda påverkas.
1.
Produkten testades i en typisk konfiguration med Hewlett-Packards persondatorsystem.
2.
Bestämmelser föreskriver att den här produkten tilldelas ett modellnummer. Det här numret ska inte förväxlas med produktnamn eller produktnummer.
3.
Produkten uppfyller kraven i EN55022 & CNS13438 klass A där följande gäller: ”Varning – Detta är en produkt i klass A. I hemmiljö kan den här produkten skapa radiostörningar där användaren kan behöva vidta nödvändiga åtgärder.”
Boise, Idaho USA
September 2011
Endast för frågor i samband med regler och förordningar:
I Europa:
Den lokala HP-återförsäljaren eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Tyskland (FAX: +49 (703) 114 31 43) www.hp.eu/certificates
I USA:
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15 Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (Telefon: 208-396-6000)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Överensstämmelseförklaring