Tonerförbrukning

Föreskrifter

EconoMode använder mindre toner, vilket kan öka tonerkassettens användningstid. HP rekommenderar att du inte använder EconoMode kontinuerligt. Om EconoMode alltid används kan det hända att tonern räcker längre än de mekaniska delarna i tonerkassetten. Om utskriftskvaliteten börjar försämras och inte längre är godtagbar bör du fundera på att byta ut tonerkassetten.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Tonerförbrukning