Strömförbrukning

Föreskrifter

Strömförbrukningen minskar rejält när skrivaren är i läget Viloläge , vilket sparar naturresurser och pengar utan att påverka produktens höga prestanda. Utskrifts- och bildbehandlingsutrustning från Hewlett-Packard som är märkt med ENERGY STAR®-logotypen är godkänd enligt ENERGY STAR-specifikationerna för bildbehandlingsutrustning från USA:s miljöskyddsmyndighet. Följande märkning finns på ENERGY STAR-godkända bildbehandlingsprodukter:

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 es certification mark black Strömförbrukning

Ytterligare information om ENERGY STAR-kvalificerade produktmodeller finns listad på:

www.hp.com/go/energystar

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Strömförbrukning