Plast

Föreskrifter

Plastdelar över 25 gram är markerade enligt internationell standard, vilket underlättar återvinningen när produktens livslängd har uppnåtts.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Plast