Pappersanvändning

Föreskrifter

Den här produktens funktion för automatisk dubbelsidig utskrift (tvåsidig utskrift) och multipelutskrift (flera sidor skrivs ut på samma ark) kan minska mängden papper som används och därmed minska förbrukningen av naturresurser.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Pappersanvändning