Papper

Föreskrifter

Den här produkten kan använda återvunnet papper om papperet motsvarar riktlinjerna i HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Produkten lämpar sig för användning av returpapper enligt EN12281:2002.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Papper