Mer information

Föreskrifter

Mer information om dessa miljöämnen:


Miljöprofil för den här och många relaterade HP-produkter

HP:s miljöengagemang

HP:s miljöhanteringssystem

HP:s program för återvinning av förbrukade produkter

Säkerhetsinformation om material

Se www.hp.com/go/environment eller www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Mer information