Material Safety Data Sheet (MSDS)

Föreskrifter

MSDS (Material Safety Data Sheets) för förbrukningsmaterial som innehåller kemiska substanser (t.ex. toner) kan hämtas från HP:s webbplats www.hp.com/go/msds eller www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Material Safety Data Sheet (MSDS)