USA och Puerto Rico

Föreskrifter

Den etikett som medföljer HP LaserJet-tonerkassetter används för retur och återvinning av en eller flera förbrukade HP LaserJet-tonerkassetter. Följ instruktionerna nedan.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 USA och Puerto Rico