FCC-bestämmelser

Föreskrifter

Den här utrustningen har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass A, enligt artikel 15 i FCC:s bestämmelser. Kraven är utformade för att ge godtagbart skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i arbetsmiljö. Den här utrustningen genererar, använder och kan sända ut radiofrekvent energi och kan, om den inte är installerad och används i enlighet med anvisningarna, orsaka skadlig störning i radiokommunikation. Om utrustningen används i ett bostadsområde kommer den sannolikt att orsaka skadlig störning, vilket kan innebära att användaren blir tvungen att åtgärda störningen på egen bekostnad.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note FCC bestämmelser OBS!

Om det har gjorts ändringar på skrivaren utan HP:s medgivande kan användarens rätt att använda skrivaren hävas.

Användning av en skärmad gränssnittskabel krävs för att uppfylla gränsvärdena för klass A i del 15 av FCC-bestämmelserna.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 FCC-bestämmelser