Effektförbrukning, elektriska specifikationer och akustisk emission

Produktspecifikationer

Aktuell information finns på www.hp.com/go/lj600Series_regulatory.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Effektförbrukning, elektriska specifikationer och akustisk emission VIKTIGT:

Strömkraven baseras på det land/den region där produkten säljs. Frekvensomvandla ej spänningen i nätet. Produkten skadas och garantin blir ogiltig.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Effektförbrukning, elektriska specifikationer och akustisk emission