Packa om produkten

Service och support

Om HP Customer Care bedömer att produkten behöver skickas till HP för reparation följer du dessa steg med beskrivning om hur du packar ned produkten innan du skickar den.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Packa om produkten VIKTIGT:

Fraktskador som beror på dålig paketering är kundens ansvar.

1.
Ta bort och behåll tonerkassetten.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 alert adm Packa om produkten VIKTIGT:

Det är mycket viktigt att ta bort tonerkassetten innan du transporterar produkten. En tonerkassett som ligger kvar i produkten under transporten kommer att läcka och toner kommer att täcka skrivarverket och andra delar.

Förhindra skador på tonerkassetten genom att inte röra vid valsen på den samt genom att förvara den i originalförpackningen eller på sådant sätt att den inte utsätts för ljus.

2.
Ta bort och behåll alla nätkabeln, gränssnittskabeln och övriga tillbehör, t.ex. EIO-kort.
3.
Bifoga om möjligt utskriftsexempel och 50 till 100 ark papper eller annat material som utskriften blir felaktig på.
4.
I USA kan du ringa HP Customer Care om du vill ha nytt förpackningsmaterial. Om du bor i ett annat land/region bör du använda originalförpackningen om det är möjligt. Hewlett-Packard rekommenderar dig att försäkra utrustningen för transporten.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Packa om produkten