Kundsupport

Service och support

Få telefonsupport för ditt land/din region
Ha produktens namn, serienummer, inköpsdatum och en problembeskrivning till hands.
Telefonnummer för ditt land/region finns i broschyren som medföljde i kartongen till produkten eller på www.hp.com/support/.
Få support från Internet dygnet runt
www.hp.com/support/lj600Series
Få support för produkter som används med Macintosh-datorer
www.hp.com/go/macosx
Hämta funktioner, drivrutiner och elektronisk information till programvaran
www.hp.com/go/lj600Series_software
Beställ extra HP-tjänster eller underhållsavtal
www.hp.com/go/carepack
Registrera produkten
www.register.hp.com
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Kundsupport