HPs Premium Protection-garanti: Begränsad garanti för LaserJet-tonerkassetter

Service och support

Den här HP-produkten är garanterat fri från defekter i material och utförande.

Garantin gäller inte produkter som (a) har fyllts på, renoverats, gjorts om eller på annat sätt modifierats, (b) har defekter på grund av felaktig användning eller lagring eller användning utanför de angivna miljöspecifikationerna för produkten eller (c) har slitage från vanlig användning.

För att få garantitjänster ska du ta tillbaka produkten till inköpsstället (med en skriftlig beskrivning av problemet samt exempelutskrifter) eller kontakta HP:s kundtjänst. HP kommer att efter eget gottfinnande antingen byta ut produkter som visat sig vara felaktiga, eller återbetala inköpskostnaden.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV LOKAL LAGSTIFTNING, ÄR OVANSTÅENDE GARANTI EXKLUSIV OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, ÄR UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OCH HP GER INGA SOM HELST UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV LOKAL LAGSTIFTNING, SKALL HP ELLER DESS LEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER FÖR NÅGRA DIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLORAD INKOMST ELLER FÖRLUST AV DATA), ELLER ANDRA SKADOR, VARE SIG DESSA BASERAS PÅ KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER ANNAT.

VILLKOREN I DENNA GARANTIDEKLARATION, FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN SÅ TILLÅTER, UTESLUTER INTE, BEGRÄNSAR INTE ELLER MODIFIERAR INTE OCH GÄLLER UTÖVER DE OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM ÄR TILLÄMPLIGA FÖR FÖRSÄLJNINGEN AV DENNA PRODUKT.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 HPs Premium Protection-garanti: Begränsad garanti för LaserJet-tonerkassetter