Garantiservice för kundens egen reparation

Service och support

I HP-produkter används många CSR-delar i syfte att minimera reparationstiden och ge större flexibilitet vid byte av defekta delar. Om HP under diagnosperioden kommer fram till att reparationen kan utföras med hjälp av en CSR-del, levererar HP den aktuella delen direkt till dig, så att du kan byta ut den defekta delen. Det finns två kategorier av CSR-delar: 1) Delar för vilka reparation obligatoriskt utförs av kunden. Om du vill att HP byter ut sådana delar faktureras du för rese- och arbetskostnader för den servicen. 2) Delar för vilka reparation valfritt utförs av kunden. De här delarna är även utformade för CSR. HP kan även byta ut dem åt dig utan extra kostnad i enlighet med den typ av garantiservice som gäller för produkten.

Beroende på tillgänglighet och geografiska hänsyn kan CSR-delar levereras så att du får dem nästa arbetsdag. Leverans samma dag eller inom fyra timmar kan erbjudas mot en extra avgift beroende på var i världen du befinner dig. Om du behöver hjälp kan du kontakta HP:s center för teknisk support så får du hjälp av en tekniker per telefon. HP anger i det material som levereras med en CSR-del om den defekta delen måste returneras till HP. I de fall där den defekta delen måste returneras till HP måste du returnera den inom en viss tidsperiod, vanligen fem (5) arbetsdagar. Den defekta delen måste returneras med tillhörande dokumentation som medföljde delen. Om du inte returnerar den defekta delen kan det hända att du faktureras för ersättningsdelen. Vid CSR betalar HP alla leverans- och returkostnader och anger vilket transportföretag som ska användas.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Garantiservice för kundens egen reparation