Data lagrade på tonerkassetten

Service och support

HP-tonerkassetterna som används till den här skrivaren innehåller en minneskrets som hjälper till vid användning av skrivaren.

Dessutom används minneskretsen till att samla in en begränsad mängd information om produktanvändning, som kan inkludera följande information: datum då tonerkassetten först installerades, datum när tonerkassetten senast användes, antalet utskrivna sidor med tonerkassetten, försättsblad och utskriftslägen som använts, eventuella utskriftsfel som inträffat samt produktmodell. Den här informationen hjälper HP att tillverka framtida produkter som uppfyller våra kunders utskriftsbehov.

De data som samlas in på tonerkassettens minneskrets innehåller ingen information som kan användas till att identifiera en kund, eller tonerkassettanvändare eller deras produkt.

HP samlar in ett urval av minneskretsar från tonerkassetter som returneras till HP:s kostnadsfria program för återvinning av förbrukade produkter (HP Planet Partners: www.hp.com/recycle). Minneskretsarna i det här urvalet registreras och analyseras för att förbättra framtida HP-produkter. HP-partners som deltar i återvinningen av den här tonerkassetten kan också ha tillgång till dessa data.

Eventuell tredje part som har tonerkassetten kan också ha tillgång till den anonyma informationen på minneskretsen. Om du inte vill att någon ska komma åt den här information kan du förstöra kretsen. Tänk då på att om du förstör minneskretsen kan den inte användas i någon HP-produkt.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Data lagrade på tonerkassetten