Korišæenje tasterskih preèica pristupaènosti u programu Help Viewer

Korišćenje tasterskih prečica pristupačnosti u programu Help Viewer
   

Korišćenje tasterskih prečica pristupačnosti u programu Help Viewer

U sledećim temama opisan je način snalaženja u ovom priručniku.

  • Koristite taster F6 za prebacivanje između okana Navigation (navigacija) i Topic (tema)
  • Tasterske prečice za program Help Viewer
  • Tasterske prečice za karticu Contents (sadržaj)
  • Tasterske prečice za karticu Index (indeks)
  • Tasterske prečice za karticu Search (pretraga)
  • Tasterske prečice za karticu Favorites (omiljene lokacije)

Napomene

  • Takođe, postoje i meniji sa prečicama kojima se može pristupiti putem tastature.
  • Tasterske prečice se mogu koristiti i u sekundarnim i iskočnim prozorima.
  • Pri svakoj upotrebi tasterskih prečica u oknu Navigation (navigacija) fokus se premešta van okna Topic (tema). Za povratak u okno Topic (tema) pritisnite taster F6.
  • Polje za potvrdu Match similar words (pronađi slične reči) na kartici Search (pretraga) biće označeno ako ste ga koristili prilikom zadnje pretrage.


HP LaserJet 600 M601 M602 M603 hpinvent Korišæenje tasterskih preèica pristupaènosti u programu Help Viewer
http://www.hp.com
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Korišæenje tasterskih preèica pristupaènosti u programu Help Viewer